Przełom roku skłania do podsumowań. Zapytałem osoby, dla których ESG jest autentyczną pasją, o najważniejsze wydarzenia minionych dwunastu miesięcy. Wkrótce tekst o tym, co dopiero ma się wydarzyć.

Zainteresowanie „ESG” w Google (źródło: Google Trends)

Co było dla mnie ważne?  ESG się normalizuje. Przechodzi trochę z obszaru nietykalnego kultu do czegoś, co staje się inwestycyjną codziennością. Można za nią podążać, ale można też ją krytykować (jak to robi Aswath Damodaran). Dzięki temu, możliwa jest po prostu rzetelna dyskusja na argumenty, a tylko taka może nas (=świat) gdzieś doprowadzić. Cieszy mnie też, że rośnie też liczba specjalistów ESG.  Takich autentycznych, a nie medialnych.  Opinie tych pierwszych przedstawiam niżej. Miłej lektury!

Joanna Ałasa, CFA – Senior Analyst w NN TFI:

Za najważniejsze wydarzenie roku 2021 w obszarze ESG uznałabym Konferencje Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, częściej określaną jako COP26. 13 listopada uczestniczące w nim 197 państw uzgodniło nowe porozumienie, znane jako Pakt Klimatyczny z Glasgow, mające na celu powstrzymanie niebezpiecznych zmian poprzez skupienie się na okresie do 2030 r., w przeciwieństwie do dotychczasowego horyzontu mówiącego o osiągnięciu zero emisyjności w 2050 r. Głośno zaakcentowano, że ścieżka ograniczenia wzrostu temperatury o 1,5 °C wymagałaby ograniczenia emisji o 45% do 2030 r. (w porównaniu z 2010 r.), mimo że oczekuje się, że obecne zobowiązania krajów zwiększą emisje o 13,7% do 2030 r. Ponad 140 państw zobowiązało się do osiągnięcia zerowej emisji netto (obejmuje to 90% światowego PKB) a ponad 100 krajów, w tym Brazylia, zobowiązało się do odwrócenia procesu wylesiania do 2030 r.

Ewa Bałdyga, ekspert w Martis Consulting

Z całą pewnością najważniejszym wydarzeniem jest przedstawienie projektu Dyrektywy CSRD. Ujednolicenie wytycznych raportowania rozjaśnia wiele wątpliwości. Wcześniej wiele spółek musiało konfrontować oczekiwania inwestorów z wytycznymi ustawowymi, czyli czy mają obowiązek raportowania, według jakiego standardu oraz jakie dane uwzględnić. Zmiany jakie wprowadzi dyrektywa będą sporym ułatwieniem dla spółek, dla których raportowanie niefinansowe nie było dotąd obligatoryjne.

Joanna Pydo, C-Power Advisory

W 2021 roku, wiele trendów związanych z kwestiami ESG – narastający kryzys klimatyczny, rosnąca presja ze strony interesariuszy, rozwój czystych technologii – o których przez lata mówiono, że ”rosną, będą dominować …pewnego dnia”,  stało się w końcu normą dzisiaj. I od tego nie ma odwrotu. Praktycznie wszystkie największe firmy na świecie wydają raport zrównoważonego rozwoju i wyznaczają cele środowiskowe i społeczne, np. ponad 2000 firm wyznaczyło cele redukcji emisji w ramach inicjatywy Science Based Targets initiative (SBTi), a około jedna trzecia największych europejskich spółek publicznych zobowiązała się do zerowej emisji netto do 2050 r. W obszarze społecznym, przedsiębiorstwa rozszerzają działania na rzecz różnorodności i integracji, przeznaczają fundusze na walkę z nierównościami i wypowiadają się w kwestiach społecznych, których do tej pory unikali.

Łukasz Kolano, Senior ESG Expert w GoResponsible:

Najważniejsza rzecz w ESG w 2021 roku? W regulacjach: Obowiązywanie Taksonomii zrównoważonej działalności gospodarczej. Firmy dostały wreszcie jasną odpowiedź, co w UE jest (będzie) zrównoważone w biznesie.

W inwestycjach: Skokowy wzrost finansowania w narzędzia ESG. Choć w porównaniu z Europą mała skala i zaawansowanie, rynek został otworzony i największe firmy już widzą korzyści. Czy zielone kredyty, czy obligacje – biznes widzi, że już teraz pieniądz może być ‚tańszy’ jeśli ma label zrównoważenia, nawet w pandemii. A do tej pory ocena była odwrotna.

W biznesie: Pierwszy rok zdecydowanej zmiany w politykach informowania/raportowania (patrz: nowe regulacje, oczekiwania banków, etc.). Oprócz tradycyjnych liderów, nawet energetyczne spółki skarbu państwa prowadzą i raportują analizy efektów zmian klimatycznych, czy szczegółowego zarządzania ryzykami ESG… Nowymi tematami jest zarządzanie ryzykiem ESG w swoim łańcuchu wartości, efektywność surowcowa, energetyczna.

Rober Sroka, ESG Director w Abris Capital:

Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że najważniejszą rzeczą w ESG w 2021 roku było wejście w życie regulacji SFDR. Konieczność obejrzenia każdego produktu inwestycyjnego przez pryzmat ESG wprowadza na rynku inwestycyjnym zmianę jakościową jakiej nie było od dawna.

Tycjan Bielecki, ekspert ESG z Deutsche Bank Polska:

Myślę że temat porusza się dwutorowo: na gruncie polskim i całej UE. Moim zdaniem najważniejsza w 2021 jest taksonomia bo to rodzaj kompromisu. Chyba ważniejsza jest jednak debata, która będzie kończyć się w bieżącym roku wokół źródeł energii które zostaną uznane za „zielone”. Mam na myśli cały blok krajów lobbujących za atomem i gazem. W kontekście cen energii, to będzie bardzo trudna decyzja, bo z perspektywy net zero emisji, ich akceptacja będzie ogromnym kompromisem. Mniej politycznie będzie to temat konkretnych działań w zakresie uregulowania agencji ESG, dostawców danych i audytowania standardów raportowania niefinansowego w ramach IFRS. Na gruncie polskim najważniejszym wydarzeniem był chyba fakt, że ESG stało się centralnym tematem wokół którego przedsiębiorcy podejmują już realne działania. Częściowo w wyniku presji od swoich odbiorców (np. z firm niemieckich).

Stanisław Stefaniak, Starszy analityk ds. polityki regulacyjnej w Fundacji Instrat:

Globalnie najważniejszym wydarzeniem była konferencja COP26. Podczas niej instytucje finansowe zarządzające łącznie aktywami wartymi 130 bln dolarów, zrzeszone w kierowanej przez Marka Carneya inicjatywie GFANZ zobowiązały się, że ich portfele inwestycyjne osiągną stan zerowych emisji, zgodnie z wymaganiami Porozumienia Paryskiego. Ponadto, również na COP26, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, publikująca standard rachunkowości MSSF, ogłosiła rozpoczęcie prac nad międzynarodowymi standardami w zakresie raportowania ryzyk i informacji klimatycznych.

Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej nie tylko wywierają presję na bardziej rzetelne podejście do klimatu, ale sami się pod nią znajdują. Głośne oskarżenia o greenwashing padały z ust insiderów z inwestycyjnych gigantów – Tariqa Fancy’ego, byłego szefa ESG w BlackRock oraz Desiree Fixler, pracującej w obszarze dla jednej ze spółek z grupy Deutsche Bank, DWS. To drugie oskarżenie poskutkowało z resztą wszczęcia przez amerykańskiego nadzorcę, SEC, postepowania wobec firmy. Widmo oskarżeń o greenwashing, kardynalny grzech ESG, zmaterializowało się więc w 2021 roku nad głowami największych graczy sektora zarządzania aktywami i będzie ich nawiedzać z pewnością wielokrotnie.

źródło: Go Responsible
Comments to: Najważniejsze wydarzenia ESG w 2021 roku

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.

Newsletter


Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.